+385/51/880-186 - ID. COD: HR-AB-51-040227918 info@krktourist.com

Általános utazási feltételek

 1. Felhasználási feltételek

  MOLNAR – GABOR d.o.o.
  Turisztikai Ügynökség
  HR-AB-51-040227918
  Krk, Brzac 97
  A bírósági bírósági nyilvántartásban bejegyzett fióktelepe Regisztrált száma: 040227918
  OIB Személyi azonosító szám: 24844233963
  e-mail cím: info@krktourist.com
  Irodavezető: Endrea Molnár Božić

  SZÁLLÁSAJÁNLAT
  Molnar-Gabor Utazási Iroda Kft., Brzac 97, 51500 Krk (a továbbiakban: utazási iroda) a vendég számára a http://www.krktourist.com/ internet oldalakon elérhető tájékoztatásnak megfelelően, vagy az írásos formában rögzített szállásajánlat alapján a visszaigazolt szállásfoglalásnak (ajánlat) megfelelő leírásnak és időpontok szerint szállásfoglalási  szolgáltatást biztosít, kivéve a szolgáltató vagy annak szűkebb családtagjai halálesete vagy betegsége esetén, továbbá az előre nem látható és elháríthatatlan rendkívüli események felmerülése során (természeti csapások: földrengések, árvizek, tűzesetek, szárazság, háborús események, sztrájk, terrorcselekmények és az államok által kihirdetett korlátozások: mozgósítás, az országból történő kilépés tilalma).

 2. SZÁLLÁSFOGLALÁS ÉS FIZETÉSI MÓD
  Szállásigény bejelentést és helyfoglalást elektronikusan írásban, vagy az utazási irodában (Milohnići bb címen) személyesen is elfogadunk el. A szállásfoglalás megerősítése során a vendég a szolgáltatásnyújtás jelen általános feltételeit maradéktalanul elfogadja. Pontosabban, a jelen Általános utazási feltételekben foglaltak jogi kötelezettséget jelentenek úgy a vendégre, mint az Utazási irodára nézve. Az Utazási iroda a vendég rendelkezésére bocsát minden az utazással illetőleg férőhellyel kapcsolatos információt. A szállásfoglalás során a vendég köteles a helyfoglalással járó adatokat rendelkezésre bocsátani. A szállásfoglalás visszaigazolása címén a választott fizetési módnak megfelelően, illetőleg a megküldött ajánlat függvényében, előleget kell fizetni. Az összeg fennmaradó része a szálláshelyre érkezéskor fizetendő ki. A fizetési módot a vendég a szállásfoglalásra vonatkozó ajánlattétel és annak visszaigazolása során ismeri meg.
 3. IDEGENFORGALMI DÍJ/KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ
  A Horvát Köztársaság idegenforgalmi díjról szóló hatályos törvénye értelmében a vendég az idegenforgalmi díjat a szállásdíj kifizetésével egyidejűleg egyenlíti ki. Bizonyos esetekben az idegenforgalmi díjat a szolgáltatási ár magában foglalja. Az idegenforgalmi díj összegét a szobafoglalási előszámítás tartalmazza. Az idegenforgalmi díj mértékét a törvény előírásai rögzítik és 2,00 – 7,00 kuna összeget tesz ki naponta a felnőtt vendégek részére. A 12 évestől 18 éves korú személyek ezen összegre 50%-os kedvezményben részesülnek, míg a 12 életévüket be nem töltött gyermekek után nem kell idegenforgalmi díjat fizetni.
  Az idegenforgalmi díj összege függ a Horvát Köztársaság területén lévő úti céltól és a tartózkodás időpontjától (Horvát Közlöny 35/95.sz.)
  Egyes horvátországi turisztikai célállomásokon környezetvédelmi díjat állapítanak meg, mely tételeket a helyi önkormányzatok szabnak meg. (Esetünkben ez 1,00 kunát tesz ki személyenként naponta, ám az a 12 évesnél fiatalabb korú gyermek után nem fizetendő.)
  Az egyszeri vendégbejelentő 20,00 kuna személyenként.
 4. SZÁLLÁSHELY ÁRAK
  A szálláshelyek árába az érintett szálláshelyre meghirdetett azaz az árajánlatban foglalt alapellátás tartozik. A szálláshely ára nem tartalmaz külön szolgáltatásokat, így azt a vendégnek külön kell megtérítenie. Az ilyen szolgáltatásokat a szállás igénylése alkalmával a vendégnek kell megigényelnie. Tehát, minden az árajánlatban vagy a voucheren nem szereplő szolgáltatás igénybevétele esetén a vendégnek, azokért külön kell fizetnie.
  A szállodaárak KN-ben vagy EURO-ban vannak megadva. Megjegyzés: az utazási iroda honlapján szereplő magánszállások árjegyzékei, kifejezetten tájékoztató jellegűek az úti cél, azaz az üdülési helyszín szintjén és az üdülőépületektől függően változnak, az utazási iroda kötelezi magát arra, hogy a vendégeknek szóló árajánlatban megjelöli és összesíti a magánszállások árait, mialatt az árajánlat elfogadásával illetőleg a megrendelés megerősítésével a vendég visszaigazolja, hogy azokkal egyetért. Az utazási iroda fenntartja a meghirdetett árak módosításának jogát (a szolgáltatói árak módosulása vagy árfolyam változás esetén). Amennyiben a módosítás az előleg befizetését megelőzően történik, az utazási iroda az árváltoztatásról értesíti a vendéget.
  Azoknak a vendégeknek, akik az adott szállásfoglalás fejében az előleget megfizették, az utazási iroda a kalkulációban kiajánlott azon szállásárakat szavatolja, mely alapján az előleg befizetése megtörtént.
  Abban az esetben, ha az előleg befizetés után a szerződött devizanem árfolyama, vagy az adott szolgáltatások után fizetendő díjak oly módon emelkednének meg, hogy kihatnának az utazás költségeire és erről az utazási iroda nem szerezhetett tudomást, az utazási iroda magára nézve az áremelés jogát, legfeljebb az utazást megelőző 20 nappal korábban tartja fenn. A vendég jogosult felmondani a helyfoglalást, amennyiben az áremelés meghaladná a 10%-ot. Ebben az esetben jogosult az általa addig befizetett összeg visszafizetésére pótdíj érvényesítése nélkül.
  Amennyiben a lefoglalt szálláshelyre a voucheren szereplő számú személynél több személy érkezik, a szolgáltató a be nem jelentett vendégektől megvonhatja az elszállásolásuk kötelezettségét, vagy a be nem jelentett vendégek után jogosult kérni a szolgáltatás fejében járó pótlólagos befizetést. A vendég, az indokolt reklamációkat kivéve, kötelezi magát arra, hogy a szállást a foglalás teljes időtartamára kifizeti, kivéve a rendkívüli eseteket (betegség stb.)- melyet köteles igazolni. Az időpontváltozások vagy a korábbi elutazás kizárólag az utazási iroda és a szolgáltató egyetértésével lehetséges.
 5. AZ UTAZÁSI IRODA SZÁLLÁS MÓDOSÍTÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA
  Az utazási iroda a lekötött szállást jogosult megváltoztatni vagy felmondani, ha az üdülés előtt vagy annak időtartama alatt olyan rendkívüli körülmények adódnának, melyek elkerülése és elhárítása lehetetlen (1.pont). A lefoglalt szállás kizárólag a vendég hozzájárulása mellett cserélhető fel, nevezetesen a vendég azonos, vagy magasabb kategóriájú helyen történő elhelyezéssel és olyan szállásár mellett, melyen a vendég a szobafoglalást megerősítette. Amennyiben a csere elhelyezés kizárólag magasabb kategóriájú épületben a befizetett szállodai árnál 15% -kal magasabb áron lehetséges, az utazási iroda a vendég előzetes hozzájárulásával jogosult megfizettetni az árkülönbözetet. Amennyiben az utazási irodának nem áll módjában csereszállást felajánlani, az utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy a vendégnek, a szolgáltatás megkezdését megelőzően legkevesebb 7 nappal történő kiértesítése mellett, a szállásfoglalást felmondja, valamint szavatolja számára a befizetett összeg maradéktalan visszafizetését. Amennyiben az utazási irodának a szolgáltatás igénybevételének kezdő napján nem áll módjában felajánlani csereszállást, igyekszik a vendéget tájékoztatni az utazási iroda ajánlatán kívüli szálláslehetőségekről és szavatolja a befizetett összeg maradéktalan visszafizetését.
 6. A VENDÉG SZÁLLÁS MÓDOSÍTÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA
  Amennyiben a vendég az előleg befizetést követően a szállásfoglalást módosítani kívánná vagy fel szeretné mondani, ezt írásban kell megtennie (e-mail, postai úton vagy faxon). Módosításnak minősül a személyek számának megváltoztatása és a szolgáltatások igénybevételének kezdete és/vagy befejezésének dátuma, legkevesebb 30 nappal a szolgáltatások igénybevételének kezdete előtt. A szálláshely módosítás és minden a szállásfoglalás kezdetét megelőző 30 napon belüli illetőleg az igénybevétel során történő módosítás a szobafoglalás felmondásának minősül, kivéve, ha ehhez az utazási iroda előzetesen hozzájárulását adta. A szállásfoglalás első módosítása, amennyiben az kiegészítő költségek nélkül lehetséges, ingyenes. Minden azt követő módosítás esetén a vendég változtatásonként 15 eurót fizet. Abban az esetben, ha a szobafoglalás megváltoztatása nem lehetséges és ennek következtében a vendég eláll a szobafoglalástól, a szobafoglalás alábbiakban ismertetett felmondási feltételeit kell alkalmazni:
  A szállodai férőhelyek fixen megerősített helyfoglalására a vendég részéről történő felmondás speciális feltételei érvényesek.
  A felmondás dátumának tekintendő a felmondásról szóló írásos értesítés átvételének dátuma és a költségelszámolás az alábbiak szerint történik:
  – a szállás igénybevétele kezdetének időpontját megelőző 30 napig történő szállásfoglalás felmondása esetén a szállásfoglalás teljes összegének 15%-át jelenti.
  – a szállás igénybevételét megelőző 29 naptól 22 napig terjedő időszakban történő szállásfoglalás felmondása, a szállásfoglalás teljes összegének 25%-a.
  – a szállás igénybevételét megelőző 21 naptól a 15 napig terjedő időszakban történő szállásfoglalás felmondása, a szállásfoglalás teljes összegének 40%-a.
  – a szállás igénybevételét megelőző 14 naptól a 8 napig terjedő időszakban történő szállásfoglalás felmondása, a szállásfoglalás teljes összegének 80%-a.
  – a szállás igénybevételét megelőző 7 vagy annál kevesebb nappal történő szállásfoglalás felmondása, a szállásfoglalás 100%-os összegének megfizettetésével jár.
  Amennyiben a vendég a szálláshelyen nem jelenik meg a szolgáltatás kezdeti napján éjfélig és nem veszi fel az utazási irodával vagy a szolgáltatást nyújtóval a kapcsolatot, a szobafoglalás felmondottnak tekintendő és ennek megfelelően a költségek elszámolása a fentiek szerint  történik. Ha a keletkezett költségek meghaladják az ismertetett költségeket, az utazási iroda jogosult megfizettetni a ténylegesen keletkezett költségeket. Amennyiben a vendég a szállásfoglalás felmondását követően ugyanerre a szállásfoglalásra új felhasználót talál, az utazási iroda csak a cserével járó ténylegesen felmerülő költségeket számítja fel. Ha a vendég már az épületben tartózkodik és szeretné lerövidítetni a lefoglalt üdülési időt (az elutazás dátuma illetőleg az érvényes szállásfoglalás letelte előtt szeretne elutazni) az összeg visszafizetése vagy a számla értékének csökkentése kizárólag a szolgáltatást nyújtó és az utazási iroda hozzájárulásával lehetséges.
  Kivételt képez ez alól az előre nem látható indok, a vendég betegsége stb., melyeket a vendég megfelelő igazolással vagy dokumentummal igazol.
  Magánszállás igénybevételénél, a a szállásfoglalás felmondása 40 nappal a megérkezést megelőzően vagy vendégnek a szolgáltatás kezdeti napjának éjfélig történő meg nem érkezése esetében („no show”) az utazási iroda fenntartja magának a jogot a befizetett előleg visszatartására.
  Ha a vendég a megérkezést megelőzően 40 napot meghaladó határidőben mondja fel a szobafoglalást, az utazási iroda vállalja a kötelezettséget, hogy a legrövidebb időn belül (5 munkanap) a vendég által megadott bankszámlára átutalja a bankköltségekkel csökkentett befizetett összeget.
 7. AZ UTAZÁSI IRODA KÖTELESSÉGEI
  Az utazási iroda kötelessége gondoskodni a szolgáltatások teljesítéséről valamint a szolgáltatást nyújtók kiválasztásáról is, gondoskodnia kell továbbá a az idegenforgalomban elvárt jó szokásoknak megfelelően a vendég jogairól és érdekei érvényesítéséről. Az utazási iroda maradéktalanul és a leírt módon teljesíti az összes ismertetett kötelességét kivéve a rendkívüli körülmények megjelenését (1.pont), amikor az eljárás a 6. pontban leírtakkal megegyezően valósul meg.
 8. A VENDÉG KÖTELESSÉGEI
  A vendég köteles:
  –   rendelkezni szabályos úti okmányokkal
  –  tiszteletben tartani a Horvát Köztársaság illetőleg a célállomás szerinti állam és tranzit ország vám-és deviza előírásait
  –  tiszteletben tartani a szálláshelyek épületében előírt házirendet és a szolgáltatást nyújtóval szembeni jóindulattal együttműködést tanúsítani
  –  az úti cél helyszínére érkezve bemutatni a szolgáltatónak a befizetett szolgáltatásról kiállított bizonylatot (az iroda által e-mailben vagy postai úton megküldött vouchert)
  –  győződni arról, hogy a Horvát Köztársaságba történő beutazásához szükséges-e vízumot beszereznie
  –  A szállásfoglalás megerősítése során a vendég kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, általa szolgáltatónak okozott kárért a kártalanítást a helyszínen rendezi
  A vendég, a kötelezettségei elmulasztása miatt keletkezett költségekért viseli a felelősséget.
 9. ÚTI POGGYÁSZ
  Az utazási iroda nem vállal felelősséget a szállodai épületben megsemmisült, elveszett, megsérült vagy eltulajdonított poggyászért (javasolt széf bérlése, amennyiben erre lehetőség van, vagy olyan utasbiztosítás megkötése mely magában foglalja az úti poggyász biztosítást is). Az elveszett vagy ellopott úti poggyász bejelentését a szállásadónak és az illetékes rendőrségnek kell megtenni.
 10. REKLAMÁCIÓK RENDEZÉSE
  A vendég a befizetett és nem teljesített szolgáltatások címén jogosult meghatározott kárpótlás igénylésére. Az igénybenyújtás során a vendégnek a panaszt írásban kell mellékelnie. Minden – bizonylsatolt szállásfoglalás birtokában levő vendég, külön reklamációt kell, hogy benyújtson.
  A reklamációval kapcsolatos eljárás menete:
  A vendég, a megérkezés napján nyomban köteles a szolgáltatónak megreklamálni a nem megfelelő szolgáltatást, és erről értesíteni a Milohnici székhelyű utazási iroda hivatalát az info@krktourist.com e-mail címen vagy a 00385 51 880-186 telefonszámon. Ezt követően az utazási iroda, lehetőségei szerint a reklamáció helyszínére küldi képviselőjét, akit a vendég a megkifogásolt szálláshelyen köteles megvárni. A vendég köteles az utazási iroda képviselőjével szemben elvárható jóindulatú együttműködést tanúsítani annak érdekében, hogy elháríthatók lehessenek a reklamáció okai. Ha a vendég magán a helyszínen nem fogadja el a befizetett szolgáltatásnak megfelelő, reklamációra felkínált megoldást, az utazási iroda nem köteles elfogadni a pótlólagos kifogást (amennyiben az azonos épületben megfelelő alternatív megoldás van, azt a vendégnek el kell fogadnia). Az utazási iroda nem felel az üdülési létesítményeken kívüli körülményekért (utcai munkálatok, a strand tisztasága, közvetlen közelben lévő épületek állaga,…)
  Abban az esetben, ha az iroda képviselőjének helyszínen történő intézkedését követően sem sikerül elhárítani a problémát, a képviselő írásos igazolást állít ki két példányban, az egyiket az utazási iroda, a másikat a vendég részére. Ebben az esetben, az üdülésről történő visszatérést követően legkésőbb 8 napon belül a vendég köteles az utazási iroda info@krktourist.com e-mail címen vagy postai úton írásban megküldeni a reklamációt csatolva az iroda képviselőjének igazolását, azokat a kísérőokmányokat és fényképeket, melyek a reklamáció megalapozottságát támasztják alá. Az utazási iroda kizárólag, a nyaralásról való hazatéréstől számított 8 napon belül kézbesített, teljes körű okmányokkal ellátott reklamációt fogadja el, azaz, ha az utazási iroda 8 napos határidőt meghaladóan kapja kézhez a reklamációt, azt nem köteles felülvizsgálni.
  – Ha a vendég az esemény helyszínén nem reklamálja meg a nem megfelelő szolgáltatást, pénz visszafizetésére nem lesz jogosult.
  – Az utazási iroda kötelezi magát, hogy a vendég panaszára 14 nappal a panasz átvételét követően írásban hoz döntést. A panasz rendezésének határideje az információgyűjtés és a panaszban felmerülő hivatkozások szolgáltatónál bonyolódó ellenőrzése miatt, legfeljebb újabb 14 nappal, meghosszabbítható. Az utazási iroda erről köteles írásban értesíteni a panaszost. Az utazási iroda kizárólag azokat a reklamációkat rendezi, melyek okai az üdülés helyszínén elháríthatatlanok voltak.
  – A vendég lemond bármely más személy, a Horvát Utazási Irodák választott bírósága, igazságügyi intézmény közvetítői szerepben felkért bevonásától és a sajtó tájékoztatásáról addig, amíg az utazási iroda meg nem hozza döntését.
  A reklamáció szerinti kárpótlás legmagasabb elérhető összege a szolgáltatás megreklamált részének értéke és nem foglalhatja magában a már teljesített szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatások teljes összegét. Ezzel zárható ki az, hogy a vendég un. ideális kár pótlását érvényesíttet.
  Az utazási iroda nem felel az esetleges éghajlati feltételekért, az üdülési helyszíneken található tengervíz tisztaságért és vízhőmérsékletért, és minden egyéb hasonló helyzetért és állapotért, melyek kiválthatják a vendégek elégedetlenségét és közvetlenül nem köthetők a lefoglalt szálláshely minőségéhez.
 11. ILLETÉKES BÍRÓSÁG
  Ha a vendég nem elégedett a reklamáció ügyében hozott döntéssel, bírósági eljárás kezdeményezésére jogosult. Ebben az esetben a felek a Krki Bíróság illetékességét állapítják meg. Érvényes jogként a Horvát Köztársaság jogát ismerik el.
 12. UTASBIZTOSÍTÁS
  Az idegenforgalmi tevékenységről szóló törvény értelmében annak az utazási irodának a munkatársai, melynél a szolgáltatásokra a befizetés történik, kötelesek az utasnak utasbiztosítási „csomagot” felajánlani. A biztosítási ajánlat kiterjed: az utas külföldi tartózkodásának idejére szóló egészségbiztosításra, a poggyászbiztosításra, baleset által okozott károk biztosítására, valamint az utazás felmondása esetére kötött biztosításra, melyeket úgy a külföldre történő utazáshoz, mint a belföldi utazásokhoz is egyaránt felajánlanak. Az Utazási szerződés, általa a jelen utazási feltételek elfogadásával, a vevő igazolja, hogy számára felajánlásra került az utasbiztosítási „csomag”. Az utazási iroda köteles az utast valamely biztosítási társasághoz irányítani, ahol a külföldi tartózkodás idejére szóló utas egészségbiztosítást és poggyászbiztosítást befizetheti.
  Az utazási iroda az utas biztosítási „csomag” megkötésének lehetőségeként ajánlja az Allianz Biztosító Rt-t, annak Fiókjait vagy a komil@allianz.hrközvetlen e-mail címet.
  Amennyiben az utas azt kívánja, hogy ezt helyette utazási irodán tegye meg, örömmel állunk szíves rendelkezésére.
 13. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
  Az üdülési helyfoglalás/ajánlat bizonylat aláírásával, illetve az előleg vagy a teljes üdülési program összegének befizetésével a vendég maradéktalanul elfogadja a jelen Általános feltételeket.
 14. SZEMÉLYES ADATVÉDELMI POLITIKA
  Az utazási iroda kötelezettséget vállal arra, hogy a helyfoglalás során vendégtől kapott személyes adatokba nem enged betekintést más személyeknek, vagy cégeknek, ám azokat, esetleg, kizárólag a saját marketing céljaira felhasználja. A vendég egyetért azzal, hogy az utazási iroda használja a kapcsolattartáshoz használt adatait (mindenek előtt az
  e-mail címet) a személyes ajánlatok és tájékoztatók továbbítása végett.
 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  A szerződés aláírásával az utas maradéktalanul elfogadja az utazás programját és az utazási feltételeket.Milohnić, 2008. 01.01.
  Molnar –Gabor D.o.o. Utazási Iroda
  Brzac 97, 51500 Krk
  Krk sziget – Horvátország
  Iroda : Milohnići BB, 51500 Krk
  Tel.: +385 51 880-186 / Fax. +385 51 880 186
  ID CODE : HR-AB-51-040227918
  info@krktourist.com
  http://www.krktourist.com/Cégjegyzék-kivonat
  Cégjegyzék-kivonat:
  Molnar – Gabor Idegenforgalmi Utazási Iroda Kft. Brzac 97,
  HR 51500 Krk, Horvátország
  Giro-számlaszám: 2402006 – 1100461743 Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
  Deviza számlaszám: 70010000 – 02063662 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
  IBAN: HR3724020061100461743
  SWIFT: ESBCHR22

  A Társaság bejegyzése a Rijekai Cégbíróságnál történt meg:
  Cégjegyzék száma: MBS 040227918 / Tt – 06/513-4
  A Társaság alapító tőkéje: 20.000,00 KN egy összegben befizetve- Igazgatósági tag: Molnar Božić E.