+385/51/880-186 - ID. COD: HR-AB-51-040227918 info@krktourist.com

Putnička agencija Molnar-Gabor d.o.o.

HR-AB-51-040227918
Krk, Brzac 97
Upisan u registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040227918
OIB: 24844233963

Voditeljica poslovnice: Endrea Molnar Božić
Sjedište: HR 51500 Krk, Brzac 97
Poslovnica: HR 51500 Krk, Milohnići bb
+36/1/898-3060 (ACN)
Tel.:+385/51/880-186
GSM Mobil: +385/91/2030555
e-mail: info@krktourist.com

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Nedjelja                                    09:00 – 20:00

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA:

Sukladno članku 10., st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

Adresu: Molnar-Gabor d.o.o., Brzac 97, 51500 Krk

ili

E-mail: info@krktourist.com

ili

podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molnar-Gabor utazási iroda