Opći uvjeti putovanja

Molnar – Gabor putnička agencija  / tourist agency
ID CODE : HR-AB-51-040227918

1.  PONUDA

Molnar –Gabor  putnička agencija d.o.o., Brzac 97, 51511 Malinska (u daljnjem tekstu agencija) osigurava gostu uslugu smještaja prema  informacijama dostupnim na stranicama http://www.krktourist.com/, ili smještaj definiran pisanom ponudom  te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji (ponudi), osim u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni događaji: potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije (Milohnići 52a). Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje gostu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, odnosno korištenjem smještajnih kapaciteta. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja – odnosno poslanoj ponudi. Ostatak iznosa plaća se na dan dolaska u smještaj. Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom ponude i potvrde rezervacije.

3. BORAVIŠNA PRISTOJBA / EKOLOŠKA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost plaća boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. U nekim slučajevima boravišna pristojba je uključena u cijenu.  Iznos boravišne pristojbe izražen je na kalkulaciji za rezervaciju. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka. (NN 35/95)
Neka turistička odredišta u Hrvatskoj imaju i određenu ekološku pristojbu visinu koje utvrđuje lokalna samouprava.  ( U našem slučaju 1,00kn po osobi dnevno, djeca mlađa od 12 godina ne plaćaju.)

Prijava iznosi 20,00kn po osobi i plaća se jednokratno.

4. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu koja je objavljena uz svaku smještajnu jedinicu odnosno u ponudi. Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno. Ove usluge gost treba zatražiti prilikom rezervacije. Dakle, sve usluge koje nisu naznačene na ponudi ili voucheru gost plaća posebno u slučaju konzumacije istih.
Cijene smještaja izražene su u KN ili EUR. Napomena : cjenici privatnog smještaja prezentirani na web stranici agencije su isključivo informativnog karaktera, na nivou destinacije tj. mjesta, ovise od objekta do objekta, agencija se obvezuje gostu u ponudi točno naznačiti i rekapitulirati cijenu u privatnom smještaju, a gost prihvaćanjem ponude tj. potvrdom rezervacije potvrđuje da se slaže s istom. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija obavještava gosta o promjeni cijene.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
Ako nakon uplate akontacije dođe do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija nije mogla znati, agencija sadržava pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je naznačeno na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Gost se, osim u slučaju opravdanih reklamacija, obvezuje platiti smještaj za cijeli rezervirani period, osim u slučaju više sile (bolest isl.) – što je dužan dokumentirati, promjena termina boravka ili skraćenja boravka moguća samo uz suglasnost agencije i pružatelja usluga.

6. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (točka 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o smještaju koji nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa.

7. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije, osim ukoliko se agencije ne složi s istim. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će izvršena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu gost plaća 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način :
Za fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja vrijede posebni uvjeti otkaza od strane gosta.
Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi :
· za otkaz rezervacije do 30 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 15% od ukupne cijene smještaja
· za otkaz rezervacije od 29 dana do 22 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 25% od ukupne cijene smještaja
· za otkaz rezervacije od 21 dan do 15 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 40% od ukupne cijene smještaja
· za otkaz rezervacije od 14 dana do 8 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 80% od ukupne cijene smještaja
· za otkaz rezervacije od 7 dana ili manje dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja
Ako se gost ne pojavi u smještajnoj jedinici do ponoći na dan početka usluge, i ne kontaktira agenciju ili pružatelja usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi naplaćuju prema gore navedenom. Ukoliko nastali troškovi premašuju gore navedene troškove, agencija ima pravo naplatiti stvarno nastale troškove. Ako gost nakon otkaza rezervacije pronađe novog korisnika za istu rezervaciju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove nastale zamjenom. Ukoliko gost već boravi u objektu i želi skratiti rezervirani boravak (otići prije rezerviranog datuma odlaska, odnosno prije datuma do kojega je učinjena rezervacija), povrat novca odnosno umanjenje računa moguće je samo uz suglasnost davaoca usluge i agencije. Izuzetak od ovoga je viša sila, bolest gosta isl. što gost dokazuje adekvatnom potvrdom ili dokumentom.
Kod privatnog smještaja u slučaju otkaza rezervacije do 40 dana prije dolaska ili nedolaska gosta do ponoći na dan početka usluge (“no show”) agencija zadržava pravo zadržati uplaćenu akontaciju. Ukoliko gost otkaže rezervaciju dulje od 40 dana do dolaska, agencija mu se obvezuje u najkraćem roku (5 radnih dana) vratiti uplaćene sredstva na broj računa koji gost navede, umanjeno za bankovne troškove.

8. OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

9. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan :
– posjedovati ispravne putne isprave
– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi
– pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
– prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti dokument o plaćenoj usluzi (voucher agencije   dobiven e-mailom ili poštom)
– gost mora provjeriti da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza
– potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu
Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

10. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene plaćene usluge. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Milohnićima, e-mailom na info@krktourist.com  ili telefonski na broj 00385 51 880-186. Nakon toga agencija, u skladu s mogućnostima šalje predstavnika  na mjesto prigovora, kojega je gost dužan pričekati u reklamiranom smještaju. Gost je dužan surađivati s predstavnikom agencije i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Agencija nije odgovorna za sadržaje koji nisu u sklopu rezerviranog objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,…).
– Ukoliko ni nakon intervencije zastupnika na licu mjesta problem nije bio otklonjen, zastupnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za agenciju i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@krktourist.com

 ili poštom. Agencija će razmotriti samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana po povratku s odmora, tj. ako agencija zaprimi prigovor nakon isteka 8 dana isti nije dužna razmatrati.
– Ako gost na mjestu događaja ne reklamira neadekvatnu uslugu ne ostvaruje pravo povrata novca.
– Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na prigovor od gosta u roku od 14 dana po primitku prigovora. Rok rješenja prigovora može se odgoditi zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Agencija je o tome dužna obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja prigovora. Agencija rješava samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
– Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, sudske ustanove kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja dok agencija ne donese rješenje.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.
Agencija nije odgovorna za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora na odredištima, te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezerviranog smještaja.

12. NADLEŽNOST SUDA

Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju utvrđuje se nadležnost suda u Krku. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

13. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvu tako i u našoj zemlji. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrduje da mu je bio ponuden “paket” putnih osiguranja. Agencija je dužna uputiti putnika na neko od osiguvarajućih društava gdje može uplatiti zdravstveno osiguranje putnika za boravak u inozemstvu kao i osiguranje prtljage. Agencija predlaže sklapanje paketa putnog osiguranja kod Allianz osiguranja d.d. u njihovim Poslovnicama ili na e: mail drazenka.sladakovic@allianz.hr

Ukoliko putnik želi da to umjesto njega obavi agencija  rado stojimo na raspolaganju.

14. OPĆI UVJETI

Potvrdom rezervacije/ponude odnosno uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

15. POLITIKA PRIVATNOSTI

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e mail adresu) za slanje posebnih ponuda i obavijesti.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

U Milohniću , 01.01.2008.

Molnar –Gabor  d.o.o. putnička agencija
Brzac 97, 51511 Malinska
otok Krk – Hrvatska

office : Milohnići 52a, 51511Malinska
Tel.: +385 51 880-186 / Fax. +385 51 862 193
ID CODE : HR-AB-51-040227918
info@krktourist.com

 http://www.krktourist.com/

Izvadak is Sudskog registra :
Molnar – Gabor putnička agencija d.o.o. za turizam, Brzac 97, HR 51511 Malinska, Hrvatska
Žiro račun: 2402006 – 1100461743 Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
Devizni račun : 70010000 – 02063662 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka SWIFT : ESBCHR22
Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u rijeci : MBS 040227918 / Tt – 06/513-4
Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 KN i uplaćen je u cjelosti – Član Uprave : Molnar Božić E.